พญาครุฑ สมบัติแผ่นดิน ๑๔๐ ปี ไปรษณีย์ไทย

พญาครุฑ สมบัติแผ่นดิน 140 ปี ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทยเปิดสั่งจองวัตถุมงคลพญาครุฑ รุ่น “สมบัติแผ่นดิน 140 ปี  ไปรษณีย์ไทย” และเหรียญที่ระลึก 140 ปี ไปรษณีย์ไทย เฉลิมฉลองวาระพิเศษ ครบรอบ 140 ปี กิจการไปรษณีย์
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 140 ปี ไปรษณีย์ไทย ที่เราได้ทำหน้าที่ส่งต่อทุกความสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้เปิดรับจองวัตถุมงคลพญาครุฑ รุ่น “สมบัติแผ่นดิน 140 ปี ไปรษณีย์ไทย” จำนวน 16 รายการ ซึ่งได้จัดพิธีบวงสรวงและเททองวัตถุมงคลฯ ไปเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา

กำหนดรับวัตถุมงคล ประมาณเดือนธันวาคม 2566

หมุนที่รูปเพื่อดูรอบด้าน 180 ํ

การออกแบบและการสร้างของพญาครุฑ 140 ปี ไปรษณีย์ไทย

ดำเนินการจัดสร้างโดย วัดครุฑธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปแบบวัตถุมงคลทั้ง ๑๖ แบบ

พญาครุฑ สมบัติแผ่นดิน ๑๔๐ ปี ไปรษณีย์ไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบูชาวัตถุมงคลพญาครุฑ รุ่น สมบัติแผ่นดิน ๑๔๐ ปี ไปรษณีย์ไทย ไปใช้เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระประธานในอุโบสถ และซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆภายในวัดครุฑธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระบวรพุทธศาสนาสืบไป

วัตถุมงคลทุกชิ้น จะมีโค้ด และ หมายเลขกำกับทุกรายการ

วิธีการเช่าบูชา

Powered by Bank Metha